Door: Ton Ouwehand

Zoals je van elk schaap kunt zeggen dat ze ooit lam was, weet je dat ook ouderen ooit jong zijn geweest. Dat geldt dus ook voor twee markante stadsgenoten Adje van den Berg en Herman Kok. Al jaren goed bevriend. Terwijl de eerste nu nog steeds met zijn Gibson de wereldpodia van hardrockmuziek voorziet, staat Herman Kok vooral bekend als eigenaar bewoner van het kapitale pand De Hoge Boekel. Hij heeft goed geboerd als oprichter van uitzendbureau In Person. 

Maar ze zaten ooit samen op het Ichthus College in Enschede, het tegenwoordige Bonhoeffer. In 1973 moest Herman Kok eindexamen doen. Maar eerst waren er tentamens. Daar maakte Kok zijn fatale fout. Hij spiekte. De biologieleraar betrapte hem en Kok werd van school gestuurd. Hij mocht geen examen doen. Zijn vriend Adje van den Berg, maakte daar een stripverhaal van over vier pagina’s in de Loeier, de schoolkrant die na deze uitgave nooit meer zou verschijnen.

klik om te vergroten

Marcel Canoy over Vergrijzing en de Zorgzame Buurt als oplossing

De gezondheidseconoom Canoy betoogde dat gemeenten niet alleen (economisch maar ook  anderszins) last hebben van de vergrijzing maar ook van de schaarste aan zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt. Als we niets doen, gaat het niet goed komen, zei hij. Wat zijn mogelijke oplossingen? Bijvoorbeeld het model van noaberschap zoals dat in Twente wordt gehanteerd. Canoy ziet het als een oplossing voor heel Nederland: de buurt lost de problemen samen op: zorgen voor een maaltijd, een ritje regelen, de hond uitlaten voor de buren. In andere woorden: de Zorgzame Buurt.

Gemeenten zullen, om zoiets goed te laten werken, wel moeten veranderen. Ze zien nog te vaak burgerinitiatieven als concurrerend ten opzichte van het gemeentelijke beleid of ze denken dat het allemaal onmogelijk is omdat het niet in het systeem past: ‘Computer says no.’ Gemeenten moeten ontschotten, ze moeten denken in oplossingen en niet in problemen. 

Wat er nodig is? Goed geoutilleerde ontmoetingsruimten, zoals een bruisend dorpshuis. Maar ook een goede coördinator. Het moet geen project worden dat ineens afgelopen is: permanente  financiering is nodig. En burgers moeten het zelf doen en regelen. Canoy heeft zelf een Loket voor Zorgzame Buurten opgericht. ‘Soms moet je mensen ook helpen als ze zelf niet handig genoeg zijn om de boel aan de gang te krijgen. Ik ben verbinder tussen leefwereld en systeemwereld. Soms is zo’n verbinder nodig. Een gemeenteraad moet zeker proactief zijn, als het uiteindelijke werk maar gebeurt door de burger en niet over zijn hoofd heen.’